za koljeno.org piše
Maja Nadjaković

Maja Nadjaković

Maja je voditeljica Leguar Centra i urednica portala Koljeno.org.

Njezini interesi su kineziologija i kineziterapija kroz usredotočenost na ljudsku izvedbu i dobrobit. Maja fino uravnotežuje intuitivni pristup sa znanstvenom preciznošću.

Završila je Kineziološki fakultet - usmjerenje kineziterapija.