14/7/2020
 | 
Rehabilitacija

Poslijeoperacijska rehabilitacija koljena

P

ostoji mnoštvo uzroka koji dovode do boli koljenu, a velik dio tih uzroka nije posljedica ozljeda nego prenaprezanja koljena odnosno neadekvatne muskulature koljena. Slabost muskulature je jedan od najčešćih uzroka bolova u koljenu, pogotovo prednje koljenske boli. Postoje i mnoga druga stanja, primjerice početna artroza ili neki blaže poremećeni anatomski odnosi u koljenu koji mogu dovesti do bolnog koljena. Od neizmjerne je važnosti za takve pacijente provesti postupke kojima se ne samo osnažuje muskulatura nego i postiže ravnomjeran odnos snage mišića agonista i antagonista koji pokreću koljeno u suprotnim smjerovoma kao što su fleksija i ekstenzija.

Poznato je da je dio ozljeda koljena posljedica neadekvatnog odnosa fleksora i ekstenzora koljena te je upravo postizanje njihove ravnoteže jedan od glavnih ciljeva fizikalne terapije. Uz postizanje ravnoteže fleksora i ekstenzora koljena, potrebno je također primijeniti razne procedure kojima se direktno smanjuju bolovi u koljenu, primjerice ultrazvuk, laser, magnet i tako dalje.

U velikom broju slučajeva je neoperacijsko liječenje fizikalnom terapijom dovoljno za smanjenje ili odstranjenje bolova u koljenu. Tek ukoliko se navedenim neoperacijskim postupcima ne uspije odstraniti bol u koljenu može se pristupiti operacijskom liječenju koljena.

Poslijeoperacijska rehabilitacija

Liječenje koljena, kod onih pacijenata kojima je učinjena operacija, ne završava samim operacijskim zahvatom nego poslijeoperacijskom rehabilitacijom. Rehabilitacija je jednako važan postupak kao i operacija te ukoliko jedno od od toga dvoje nije učinjeno na pravilan način, rezultat liječenja neće biti adekvatan. Poslijeoperacijska rehabilitacija uključuje tri važna cilja: prestanak boli, postizanje adekvatnog opsega pokreta te povratak snage muskulature.

Literatura
Instagram photo man on the bridge
Instagram photo man skiing powder snow
Instagram photo sea kayak
Instagram photo man swimming
Instagram photo Luka Bakrac - Leguar center CEO
Instagram photo beautiful forest