za koljeno.org piše
Koljeno.org

Koljeno.org

Mi smo tim ortopeda, fizioterapeuta, kineziterapeuta, sportaša, vizionara koji žele pomoći ljudima da u potpunosti otkriju kapacitete svojeg tijela.